Тулай өвчний талаар товч танилцуулъя. Тулай бодисын солилцооны өвчин бөгөөд цусанд шээсний хүчил ихсэн үе мөчинд ихээр хуримтлагдан мойногдох өвчнийг үүсгэнэ. Тулай өвчний үед цус, шээсэнд ч шээсний хүчил нэмэгддэг юм. Шээсний хүчлийн натри үе мөчний үений талбай, үений гэр, холбох эд зэрэгт ихээр хуримтлагдан бөөрөнхий зангилаанууд бий болж үе мөчний хэлбэр дүрсийг алдагдуулан мойног […]

Read More