#Эрүүл #урт #насалмаар #байвал #аль #болох #их #тонгойж #бай! #Учир нь: 👨‍⚕️👩‍⚕️🏥 👩‍⚕️Орчин үеийн амьдралын хэв маягаас болох стресс нь энэ булчингийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж, чангаруулан, улмаар эрүүл мэндийн янз бүрийн бэрхшээл үүсэх нөхцөл болдог. 👩‍⚕️Амьдралын хэв маяг эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь Доасын сургаалаар бүсэлхийний булчинг трон, сэтгэл оюуны булчин гэж нэрлэх ба энэ нь […]

Read More