Хэрэв та усны чанарт онцгойлон ач холбогдол өгдөг бол дор дурьдаж буй найдвартай усны шүүлтүүрийн  мэдээлэлтэй танилцана уу. Шүлтлэг ус нь амьдралын өдөр тутмын Хүний Хэрэгцээг Хангасан ус байдаг бөгөөд Эрүүл мэнд Хоол хүнс, унд Ууж хэрэглэх Гоо сайхан зэрэгт шууд хэрэглэж болдог. Ус бол эрүүл амьдрахад чухал ач холбогдолтой. Шүлтлэг ус Та яагаад эрүүл […]

Read More

    Luotai Soft Capsule Panax Notoginseng Soft Capsule’s prescription Read the insert paper carefully before use   Composition: Each soft capsule contains: Panax notoginseng saponins : 100 mg Excipients : Glycerol, Gelatin, Ethylparaben, Macrogol, purified Water   Description: Oval Soft capsule, contains clear yellow or deep yellow liquid   Pharmacological actions: Antagonizecerebral ischemias, decrease cerebral apoplexy […]

Read More