#СҮҮЛИЙН #ЖИЛҮҮДЭД #НУРУУНЫ #ӨВЧЛӨЛ #УЛАМ #ИХ #ЗАЛУУЖИХ #ХАНДЛАГАТАЙ #БАЙНА. (АУ — ны магистр, уламжлалт анагаах ухаан, зүү төөнө заслын их эмч Ж.Шинэчимэг) Энэ нь бидний амьдралын буруу хэвшил, ажлын онцлог, ажлын ачаалалтай нягт холбоотой боловч. Та доорх хэдхэн зөвлөгөөг амьдралдаа хэрэгжүүлж эхэлснээр нурууны өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлээд зогсохгүй эрүүлжих боломжтой юм шүү. 1.👩‍⚕️Суугаа ажил хийдэг бол […]

Read More