2009 Дөрөвдүгээр сар- анх Гадаад худалдааны эрхтэйгээр үүсгэн байгуулагдав. Зургаадугаар сар- “Дотор, Уламжлалт, Сэргээн засахын үзлэг, оношлогоо, зөвлөгөө” өгөх тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр “Долмалин” эмнэлгийн үйл ажиллагааг эрхэлж эхлэв. 2011 Арваннэгдүгээр сар- “Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн импортлох, ханган нийлүүлэх” тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр “Долмалин” ханган нийлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг эрхэлж эхлэв. 2012 Хоёрдугаар сар- “Кдиник, Биохими, Иммунологийн лаборатори”, “Дүрс оношлогоо, […]

Read More