Тулай өвчний талаар товч танилцуулъя. Тулай бодисын солилцооны өвчин бөгөөд цусанд шээсний хүчил ихсэн үе мөчинд ихээр хуримтлагдан мойногдох өвчнийг үүсгэнэ. Тулай өвчний үед цус, шээсэнд ч шээсний хүчил нэмэгддэг юм. Шээсний хүчлийн натри үе мөчний үений талбай, үений гэр, холбох эд зэрэгт ихээр хуримтлагдан бөөрөнхий зангилаанууд бий болж үе мөчний хэлбэр дүрсийг алдагдуулан мойног […]

Read More

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар нь Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 09 дүгээр тогтоол, Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолын дагуу 2018 оны элэгний С вирусын идэвхжил тодорхойлох шинжилгээг 80 000-120 000 төгрөгөөр хийх гэрээг дараах эрүүл мэндийн байгууллагуудтай байгуулав. […]

Read More