Бидний тухай

Image
Image

БИДЭНД 30 ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТУРШЛАГА БАЙНА

“Долмалин эмнэлэг”

Эмнэлгийн алсын хараа

Үйлчлүүлэгчдэд нэг дороос, хурдан шуурхай, цогц оношилгоо, эмчилгээг чанартай үзүүлж ажиллах.

 • Арвин туршлага, мэдлэг рүү тэмүүлэх

 • Анхдагч, манлайлагч нь байх тэмүүлэл

 • Халамж хүндлэл, сэтгэл шингэсэн үйлчилгээ

 • Түмний итгэл, бидний хариуцлага

Зорилтууд

 • Эмнэлгийн удирлагын менежмент, зохион байгуулалтыг сайжруулах, хүний нөөцийн чадавхыг дээшлүүлэх.
 • Тоног төхөөрөмж, мэдээ, мэдээллийн тогтолцоог сайжруулах.
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний технологийн мөрдөлтийг сайжруулах.
 • Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах.
 • Эрүүл ахуй, хадвар хамгааллын дэглэмийг сайжруулах.
 • Ажил хавсран гүйцэтгэсэн ч 100%-ийн гүйцэтгэлд гүйцэтгэх

Эрхэмлэх зарчим

 • Анхдагч-манлайлагч
 • Нэгдмэл багийн үйл ажиллагаа
 • Халамж, хүндлэл
 • Дэвшилтэт технологи
 • Аюулгүй байдал
 • Гүйцэтгэл сайтай үр дүн
 • Чанартай үйлчилгээ